Assegurança de vida
Protecció de l’economia familiar
Descripció
Gràcies a l'acord assolit amb SANTA LUCIA, li presentem una cobertura de vida amb les millors primes que el protegeix a vostè i la seva família de possibles circumstàncies (Defunció o Invalidesa absoluta i permanent) que puguin afectar a l'equilibri de la seva economia familiar.
Beneficis
Vostè tria quin capital desitja assegurar. Vostè pot optar per afegir cobertures especials en el cas de defunció i invalidesa per accident (Doble capital) o per accident de circulació (Triple capital) amb unes primes molt reduïdes. En els casos en que calgui realitzar proves mèdiques, la companyia contactarà directament amb vostè per tal de concertar-les de forma que aquest fet li ocasioni la menor molèstia possible. Vostè podrà en tot moment modificar la seva pòlissa i designar lliurement els beneficiaris de l'assegurança.

   Calculi la seva prima

Prima mínima: 30€/any

Prima mínima: 30€/any

  Calculi la seva prima

Prima mínima: 30€/any

Prima mínima: 30€/any

Dades Assegurat1/2
Capitals Assegurats 2/2
Contacta

bonÀrea Assegura (Corredoria d'assegurances)

Tel. 973 55 01 00

Correu