Multirisc empreses
La millor cobertura pels riscos empresarials

Assegurança que ofereix una resposta eficaç a totes les necessitats de l’empresa, des dels riscos més senzills fins a les cobertures més sofisticades.
Solucions per a tot tipus d’empreses, ja siguin industrials o de serveis, activitats artesanals o agropecuàries.
Garanties assegurables
  • Incendi i els seus complementaris: incendi, explosió, fenòmens elèctrics, trencament de vidres, acció de l’aigua, fenòmens atmosfèrics, impacte, vandalisme, servei d’assistència, etc.
  • Robatori i espoliació del contingut industrial i mercaderies, incloent els desperfectes ocasionats.
  • Lucre cessant: pèrdua de Marge Brut o Despeses Permanents amb un període d’indemnització en cas de sinistre de fins a 12 mesos.
  • Trencament de maquinària
  • Averia d’equips electrònics
  • Responsabilitat Civil: Immobiliària, de l’Explotació, Patronal, de Productes o Serveis, etc.
  • Despeses de defensa de l’Assegurat

   Sol·licitar presupost online
  Sol·licitar presupost online

Dades Client1/2
Dades assegurança2/2

Servicios Agropecuaria de Guissona, Correduría de Seguros, S.L. (bonÀrea Assegura) dispone de ficheros automatizados con sus datos de carácter personal y se compromete a utlizarlos únicamente con la finalidad para la que se han obtenido. Para su cumplimiento, sus datos puedan ser comunicados a compañías de seguros con las que se contrate sus pólizas y a entidades dedicadas al ámbito financiero así como para la distribución o venta de productos de consumo pertenecientes al Grupo alimentario Guissona necesarias para la gestión del seguro o bien, con el objeto de tenerle informado sobre productos y servicios que pueden ser de su interés. De todas formas, le informamos que Usted tiene derecho a ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales de los que sea titular, mediante escrito dirigido a Servicios Agropecuaria de Guissona, Correduría de Seguros, S.L., C/Traspalau, 8, 25210 Guissona (Lleida), adjuntando una fotocopia de su DNI.

Contacta

bonÀrea Assegura (Corredoria d'assegurances)

Tel. 973 55 01 00

Correu