Assegurança de baixa laboral per autònomos

Protecció pels autònoms

És una assegurança que garanteix una indemnització diària en cas d’incapacitat temporal per malaltia o accident. Opcionalment, permet contractar una indemnització per dies d’hospitalització mèdica i quirúrgica.

  • Pot escollir la indemnització diària a percebre en cas de baixa.
  • Sense períodes de carència.
  • Pot escollir cobrar la prestació 365 dies o fins a 547 dies.
  • Permet complementar la prestació de la Seguretat Social en cas de baixa laboral.

Contacta

bonÀrea Assegura (Corredoria d'assegurances)

Tel. 973 55 01 00

Correu