Serveis
Oferim un ampli ventall de serveis
Assessorament objectiu i personalitzat
Busquem i oferim als nostres clients, les cobertures més adients a les seves necessitats amb les millors Asseguradores del mercat.
Contractar les assegurances a través d’una corredoria, significa rebre un assessorament personalitzat i professional, basat en la independència de no pertànyer a cap Companyia Asseguradora. A més, el nostre client rep un servei integral, tant en l’assessorament previ a la contractació com en l’atenció davant un sinistre, realitzant els tràmits necessaris i defensant els seus interessos.
Gestió de Sinistres
Els nostres serveis es caracteritzen per un assessorament professional i un acompanyament durant tota la vida de la pòlissa. Gestionem tots els tràmits relacionats amb l’assegurança i en cas de sinistre, disposem d’especialistes experimentats que defensaran els interessos dels nostres clients fins al tancament de l’expedient. La nostra missió és la tranquil·litat dels nostres assegurats.
Visites o inspecció de riscos
Disposem de tècnics que poden desplaçar-se a les vostres explotacions o empreses. Així, podem dissenyar una pòlissa a mida i el més ajustada possible a les vostres necessitats. Només ens ho heu de demanar.
Demanar cita prèvia: Ester Rius 619 86 60 61 o formulari de contacte i els trucarem
Servei d’Urgències 24h
Disposem d’un telèfon d’urgències disponible 24h els 365 dies de l’any on podrà ser atès en cas d’urgència : 609 442 560
Servei de Defensor de l’Assegurat
La presentació de queixes i reclamacions podrà efectuar-se, personalment o mitjançant representació, en suport paper o per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, sempre que aquests permetin la lectura, impressió i conservació dels documents i s’haurà de realitzar dins un termini de dos anys a contar des de la data en que el client tingués coneixement dels fets causants de la queixa o reclamació.
Les queixes i reclamacions podran ser presentades davant el Departament d’Atenció al Client o, en el seu cas, a qualsevol oficina oberta al públic de bonÀrea Assegura i a la direcció de correu electrònic següent: seagui@bonarea.com
En resum, si no està d'acord, ens ho pot comunicar a: 

  1. Les nostres oficines
    El nostre personal l'ajudarà a resoldre el seu problema.
  2. Si no l'hem pogut ajudar a resoldre la seva demanda, dirigeixis per escrit al nostre Servei d'Atenció al Client (Inade, Instituto Atlántico del Seguro).  Durant el període de dos mesos a partir de la data de presentació de l'escrit, l'atendran i resoldran les seves queixes i reclamacions. 
  3. En cas de disconformitat amb el resultat del pronunciament del nostre Servei, o bé, si finalitzats dos mesos des de la presentació de la reclamació, no s'ha resolt la seva petició, s'ha de dirigir al Servei de Reclamacions de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor. 
Adreça dels serveis de reclamacions 
Servei d'Atenció al Client Inade, Instituto Atlántico del Seguro
Calle la Paz, nª2, Bajo
36202-VIGO (Pontevedra)
Tfno 986 485 228
Fax 986 485 653
atencioncliente@inade.org
www.inade.org
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor Servei de Reclamacions Mediadors d'Assegurances
Passeig de Gràcia, 19
08007-Barcelona
Tfno 93 316 20 00
mediadors.eco@gencat.cat
www.gencat.cat/economia/mediadors
Normativa de transparència i protecció al client de serveis financers
  • Ley 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
  • Orden ECO/734/2004 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor de les entitats financeres.
  • Ley 26/2006, de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades.
  • Orden ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la que es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
SERVEIS AGROPECUÀRIA DE GUISSONA CORREDURIA D'ASSEGURANCES, S.L
(Registre Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor clau J292GC)
C/Traspalau 8
25210 Guissona (LLeida)
Tfno 973 550 100 Fax 973 550 882
seagui@bonarea.com
www.bonarea-agrupa.com
Treballem amb les millors companyies del mercat