Caser

Assistència sanitaria
Telèfon: 901 332 233
Assistència a carretera (dins del territori nacional)
Telèfon: 902 33 77 66
Assistència a carretera (a l'extranjer)
Telèfon: +34 915 94 94 22
Assistència a la llar
Telèfon: 902 366 595
Assistència al comerç i al inmoble
Telèfon: 902 454 595
Assistència integral decessos
Telèfon: 902 159 198